NEWS   |    FIRMA   |    USŁUGI   |    BIURO TŁUMACZEŃ   |    KONTAKT
 
PROMOCJA

Certyfikaty kwalifikowane dla OSK

Certyfikaty kwalifikowane dla Służby Zdrowia

Certyfikat w 30 minut Możliwość dojazdu do klienta. Instalacja oprogramowania oraz pomoc w konfiguracji. Promocyjne ceny


Zadzwoń:
+48 604 624 724


LINKI
NEWS

CenCert dla Służby Zdrowia
Papierowe wnioski do RPWDL tylko do 31 marca 2013r.

Od 1 kwietnia 2013 r. wszystkie wnioski dotyczące praktyki lekarskiej lekarz będzie musiał składać w postaci elektronicznej zgodnie z §14 i §18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. Brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP oznacza brak możliwości składania wniosków w RPWDL. Bez tego lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna nie będzie w stanie zarejestrować praktyki lekarskiej, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktyki z rejestru.
 • Promocyjna oferta zestawów do podpisu elektronicznego

  CenCert dla Ośrodków Szkolenia Kierowców
  Od 19 stycznia 2013 (obowiązkowo) zgodnie z Dz.U.2012.1019

  Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców jest obowiązany przedstawić Staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia OSK, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu. Starosta, może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego. Kierownik podmiotu prowadzącego szkolenie potwierdza swoje wpisy bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą portalu https://www.osk.pwpw.pl.
 • Promocyjna oferta zestawów do podpisu elektronicznego

  Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r.

  Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zakłada rozszerzenie katalogu podatników, którzy w roku 2013 będą musieli ewidencjonować wszystkie obroty na kasach fiskalnych.
  Najważniejsza zmiana dotyczy zmniejszenia limitu obrotów zwalniającego z obowiązku stosowania urządzeń fiskalnych do 20 000zł (było wcześniej 40 000zł).

  CenCert
 • Najnowsza wersja programu PEM-HEART

 •  
  News  |   Firma  |   Usługi  |   Biuro tłumaczeń  |   Kontakt
  Copyright © 2006 Pol-Media rydułtowy